Ortsregister (? - B)

Personregister    Efternamnsregister

? - B C - E F - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - R S - S T - T U - U V - V X - Å Ä - Ö s - y

?

Soukri, Nadir (1966-) ansedel2.gif

Almby (T)

Andersson Lundström, Jenny Charlotta (1880-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, (1877-1957) ansedel2.gif

Almunge (C)

Gustafsson, Per Johan Sören (1949-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alnö (Y)

Einarsson, Hans Yngve Edmar (1941-) ansedel2.gif

Thorén Einarsson Thorén, Britt Alice Viola (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alunda (C)

Andersson, Jan Åke (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersmark, Fredrika

Gustavsson Burström, Hulda Maria (1868-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olovsson, Olov Egon (1924-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anundsjö (Y)

Andersson, Evelina Anna Elisabet (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olov Douglas (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Dick (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström Jakobsson, Anne-Marie (1930-2016) ansedel2.gif

Byström, Ester Margareta (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Karl Gustav (1940-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1864-) ansedel2.gif

Jakobsson, Per Rune (1931-1998) ansedel2.gif

Sjödin, Johan Ludvig (1882-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjödin, Olof (1859-) ansedel2.gif

Anundsjö (Y)

Backlund, Ejvor Elvy Elida (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boman Gyll, Olof Albin (1883-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström Backlund, Svea Helena (1918-2006) ansedel2.gif

Byström Eliasdotter, Ingeborg (1868-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström Jonsdotter, Sara Johanna (1862-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström Svensson, Märta Kristina (1901-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Elma Katarina (1910-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Erik Hilmer (1896-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Henrik Robert (1887-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Jan Roger Mauritz (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Johan August (1870-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byström, Pehr Olof (1861-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Byström, Augusta Magdalena (1918-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Gösta Kristofer (1918-1995) ansedel2.gif

Eriksson, Nils Tord (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gyll, Per Albert o ä (1886-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Holmström, Siv Ulla-Britt (1955-) ansedel2.gif

Johansson, Brita Elisabet Villy (1922-1990) ansedel2.gif

Johansson, Johan Halvard (1921-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils Henry (1948-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Eivor Lovisa (1936-) ansedel2.gif

Kondén, Gun-Britt Margareta (1942-) ansedel2.gif

Konnysson, Anna Ingrid Gunny (1946-) ansedel2.gif

Kristoffersson Byström, Sigrid Albertina (1895-1970) ansedel2.gif

Kyhlstedt Byström, Ulla_Britt (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kyhlstedt, Björn Erik (1947-) ansedel2.gif

Lundberg, Ketty Signe (1932-) ansedel2.gif

Mårtensdotter, Eva Greta (1862-) ansedel2.gif

Persson, Nils (1787-) ansedel2.gif

Sellström, Ivar Kristoffer (1930-2006) ansedel2.gif

Tellström Eriksdotter, Katarina (1869-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tellström Svensson, Erik (1865-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anundsjö kbfd (Y)

Ahlman Svensson, Magda Evelina (1905-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlman, Seth Lorentz (1903-1951) ansedel2.gif

Blomdahl, Johan (1838-) ansedel2.gif

Anundsjö

Mattsson Eriksdotter, Brita Elisabet (1879-1963) ansedel2.gif

Scharff, Eva Catharina (1841-) ansedel2.gif

Arnäs (Y)

Byström, Catrin Ann-Helen (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordin Byström, Annelen Lillemor Camilla (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderström, Yvonne Margareta (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnäs (Y)

Strandberg, Kurt Anton (1909-1985) ansedel2.gif

Vestin, Dagny Augusta (1905-1984) ansedel2.gif

Aronsjökullarna, Vilhelmina (AC)

Tagemo Persson, Johan Albert (1899-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asarum (K)

Persson, Mia Petra Susanne (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asker (T)

Andersson Lundström, Jenny Charlotta (1880-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, (1877-1957) ansedel2.gif

Aspsele Fredrika (AC)

Nilsson, Kristofer oä (1854-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspsele, Fredrika

Nilsson, Kristofer oä (1854-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axberg (T)

Berg, Margit Fanny Viktoria (1937-) ansedel2.gif

Backe, Fjällsjö (Z)

Nilsdotter, Katarina (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Stina (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik (1805-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Kristoffer (1807-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backe, Junsele (Y)

Nilsson, Kristoffer (1807-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backluravägen, Nynäshamn (AB)

Byström, Karl Tage (1920-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Badelunda Västerås (U)

Byström, Lisbeth Anna Lena (1972-) ansedel2.gif

Byström, Rolf Roger (1970-) ansedel2.gif

Bagarmossen, Hägersten (AB)

Johansson Andersson, Hildur Kerstin (1912-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bagarmossen, Skarpnäck (AB)

Nilsson Hellman, Anna Katarina (1906-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Olof (1917-1981) ansedel2.gif

Balsjö, Bjurholm (AC)

Strinnholm, Vilma Inez Katarina (1919-2003) ansedel2.gif

Bastuträsk Bjurholm

Olofsson, Helge Villiam (1907-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsjö (X)

Lindkvist, Ole Erik Anders (1944-) ansedel2.gif

Bergvattnet Bjurholm (AC)

Karlsson, Karl Rudolf (1888-) ansedel2.gif

Bispgården, Fors (Z)

Öhlén Vestin, Marta Henrietta (1897-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhlén, Jonas Alfred (1898-1987) ansedel2.gif

Bitterna (R)

Berg, Bertil Gustaf (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurbäck, Bjurholm (AC)

Burström Gabrielsdotter, Katarina Maria (1862-1962) ansedel2.gif

Burström, Agda Sofia (1893-1961) ansedel2.gif

Burström, Anna Karolina (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Arvid August (1885-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Brita (1882-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Gerhard (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Gustaf (1883-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Gustav (1858-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Johan Gustaf (1891-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Johanna Katrina (1879-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Jonas Georg (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Jonas Viktor (1888-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norberg Burström, Elin Maria (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurbäck, Nordmaling (AC)

Burström, Brita Sofia (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Efraim Anton (1854-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Gustav (1858-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Johannes (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Katarina Charlotta (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Magnus (1856-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsson Burström, Hulda Maria (1868-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurholm (AC)

Bergholm Byström, Anna Elida (1920-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholm, Nils Edvin (1903-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Erik Edvard (1872-1951) ansedel2.gif

Olofsso Eriksson, Henny Josefina (1901-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Helga Josefina (1940-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Sven Villijam (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurholm (AC)

Burström, Agda Sofia (1893-1961) ansedel2.gif

Burström, Augusta Katarina (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Jonas Viktor (1888-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallstig Thorén, Anna Margareta (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kajsa Maria () ansedel2.gif

Norman Thorén, Gerd Laila Yvonne (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norman, Lillemor Yvonne (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygren Thorén, Jim Kristian Andreas (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygren Thorén, Johannes Sebastian (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygren Thorén, Jonathan Alexander (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygren Thorén, Solveig Maritha Desiree (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nygren, Kjell Åke Råger (1953-) ansedel2.gif

Rostö Thorén, Gun Mari (1940-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rostö, Leif Håkan (1939-) ansedel2.gif

Strandberg Lövdal, Karin Alice (1921-2003) ansedel2.gif

Strandberg, Kurt Anton (1909-1985) ansedel2.gif

Strandberg, Kurt Arne (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strinnholm, Karl Magnus () ansedel2.gif

Thorén Einarsson Thorén, Britt Alice Viola (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén Johansson, Svea Albertina (1923-2012) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén, Dan Martin (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén, John Sigfrid (1918-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén, John Åke (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén, Kjell Arne (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorén, Nils-Göran (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurholm

Burström Gabrielsdotter, Katarina Maria (1862-1962) ansedel2.gif

Burström, Gustav (1858-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurvattnet, Bjurholm (AC)

Burström, Arvid August (1885-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burström, Johan Gustaf (1891-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norberg Burström, Elin Maria (1896-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjällsta, Nätra (Y)

Höglund, Johan Anshelm (1893-1930) ansedel2.gif

Bjärtrå, Nordmaling (AC)

Salomonsson, Gottfrid (1883-1960) ansedel2.gif

Bjästa, Solbergs kbfd (Y)

Höglund Vestin, Gertrud Kristina (1896-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Höglund, Johan Anshelm (1893-1930) ansedel2.gif

Vestin, Johan Anders (1899-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkbacken, Godegård (E)

Gram Aronsson Lundström, Anna Eugenia (1882-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkberg, Lycksele (AC)

Jonsson Magnusdotter, Sara Johanna (1877-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas Olof (1877-1936) ansedel2.gif

Björkebo, Tidavad (R)

Johansson Larsson, Ellen Kristina (1886-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björksele, Åsele

Ersson, Salomon (1854-) ansedel2.gif

Hellström Nilsson, Ragnhild Katarina (1907-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Erik Albert (1905-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellström, Erik Helmer (1882-1940) ansedel2.gif

Hellström, Sune Birger (1949-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina Karolina (1849-) ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita Johanna (1879-1971) ansedel2.gif

Salomonsdotter, Anna Petronella (1883-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Salomonsdotter, Ida Karolina (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salomonsdotter, Kristina Alma Erika (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salomonsson, Erik Petter (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salomonsson, Johan Alfred (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjölund Nilsson, Anders Petter (1873-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjölund, Anders Runo (1911-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjölund, Leif Svante (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björksele

Sjölund, Anders Runo (1911-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkvik (D)

Gustavsson, Barbro Elisabet (1935-) ansedel2.gif

Gustavsson, Nils Stefan (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björna (Y)

Jonsson, Aili Magdalena (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Per Jonas Kjell (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Ragna Ing-Lise (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björna (Y)

Andersson, Anders (1801-) ansedel2.gif

Johannesdotter, Lisa (1804-) ansedel2.gif

Lundberg, Gerda Linnea (1904-1993) ansedel2.gif

Lundberg, Karl Valdemar (1911-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson Nilsson, Hildur Katarina (1887-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson, Olof (1872-1940) ansedel2.gif

Sjöquist Lundberg, Elsy Anette (1941-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöqvist, Nils Allan (1937-) ansedel2.gif

jonsson Johansson, Sara Maria (1883-1958) ansedel2.gif

Björnö, Södra Vi (H)

Hultman, Axel Anton (1878-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsäter (R)

Karlsson, Folke Vilhelm (1920-) ansedel2.gif

Blåvik, Nätra (Y)

Nylén, Jonas Helmer (1914-1999) ansedel2.gif

Bodbyn

Sörlin, Jan Hampus (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borg Norrköping (E)

Forsmark, Clas-Göran Magnus (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgsjö, Åsele

Eriksson, Enfrid (1905-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borås Gustav Adolf (P)

Edström Tellström, Tilda Teresia (1909-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Edström, Jonas Erik (1896-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boteå (Y)

Boman Undén, Anna Matilda (1850-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Axelsson, Gerd Marianne (1941-) ansedel2.gif

Botkyrka (AB)

Ekegerd, Per Iwan (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattsjö Anundsjö (Y)

Ersson, Jonas (1789-1842) ansedel2.gif

Jonsdotter, Margareta (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattsjö, Anundsjö kbfd (Y)

Byström Kristoffersdotter, Anna Katarina (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna Märta (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Brita Lisa (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa Greta (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Eva Maria (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Margareta (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Sara Kristina (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jon () ansedel2.gif

Kristoffersdotter, Brita Sara (1873-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersson, Per (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Kristoffer (1840-) ansedel2.gif

Bredbyn (Y)

Forsberg, Håkan Kristoffer (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Karin Helen (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Olov Jan (1947-) ansedel2.gif

Jonsson Nordlund, Tyra (1919-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Kent Jonas (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lennart Zakarias (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Roger Andreas (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Siv Aurora (1950-) ansedel2.gif

Nordlund, Zackarias (1883-) ansedel2.gif

Näslund, Anders Jerry (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Karin (1890-) ansedel2.gif

Sjögren Nordlund, Sara Elisabet (1916-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjögren, Anton (1905-1959) ansedel2.gif

Bredbyn, Örnsköldsvik (Y)

Byström, Magdalena Elenora (1922-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Danielsdotter, Brita Sara (1884-1970) ansedel2.gif

Nyström, Johan Gunnar (1919-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredträsk, Bjurholm (AC)

Nilsson Strinnholm, Maria Eufrosyne (1890-1960) ansedel2.gif

Strinnholm, Johan Rubert (1883-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brogatan 3 Ingatorp (F)

Prag Andersson, Eva Emilia Virgina (1919-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Prag, Stig Fredrik Börje (1915-2005) ansedel2.gif

Brunna Fröshult Torstuna (U)

Eriksson, Erik Viktor Valentin (1909-1993) ansedel2.gif

Brånhult nr2 Undantaget Södra VI (H)

Hultberg, Magnus (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hultberg, Nils (1768-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brånhult, Södra Vi (H)

Hultberg, Nils Peter (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1780-1811) ansedel2.gif

Bränna, Horn (E)

Henriksdotter, Elisabeth Johanna (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka (AB)

Andersson, Olof Tommy (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gårdh, Kerstin (1935-) ansedel2.gif

Brännkyrka (AB)

Degeräng Karlsson, Karl Adolf (1920-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Degeräng, Margit Elisabet (1920-1998) ansedel2.gif

Steijnick Östlund, Elin (1885-1966) ansedel2.gif

Burträsk (AC)

Boström, John Gustaf Adolf (1911-2001) ansedel2.gif

Bygdeå (AC)

Vågström - Jakobsson, Birgitta Linnea (1928-2010) ansedel2.gif

Byrum, Rum, Södra Vi (H)

Byström Eriksson, Barbro Rut Emilia (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Petersson, Emilia Sofia (1887-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Urban Allan (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcknäs, Fredrika

Ingelsson Abrehamsdotter, Elin Teresia (1876-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäsksjö, Latikbergs kbfd (AC)

Bäcklund Magnusson, Ester Evelina (1895-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, () ansedel2.gif

Nilsson, Jonas (1851-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Böja (R)

Larsson, August (1855-1918) ansedel2.gif

Bölen Junsele (Y)

Nilsson, Kristoffer (1807-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1799-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bölen, Fjällsjö (Z)

Mårtensdotter, Malin (1719-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bölen, Junsele (Y)

Edström Christophersdotter, Eva (1837-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Nils (1770-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter, Ingeborg Greta (1858-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kristoffersdotter, Anna (1778-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Magdalena (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

? - B C - E F - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - R S - S T - T U - U V - V X - Å Ä - Ö s - y

Personregister    Efternamnsregister

www.byström.se Framställd 2021-04-10 med hjälp av Disgen version 2019.