Live From The Field

Fiskmåsen har nu blivit van med oss och ligger kvar när jag kommer i närheten.