Live From The Field

Jag är ute med frg i Tyresö idag på övning. Här samlas vi längst ut på Tyresöhalvön.