Skärgårdsjobb

En del av Djuröflottan ligger på Granholmen i söderfjärden. Mer om dagens jobb kommer snart på sidan