Vi kom inte ända fram ?

Förtöjda en bit ifrån där vi tänkte. Tyvärr för tjock is fortfarande. Du ser vårt försök att nå flotten genom rutan i aktern ?